Diploma Pertanian P2050 [my first choice]

---Diploma Pertanian P2050 (6 Semester)---

Memenuhi Syarat Am Universiti serta SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurangkurangnya kepujian (Gred C atau 6C) dalam mata pelajaran Mathematics, Biology ATAU Science DAN kepujian (Gred C atau 6C) dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Physics
  • Chemistry
  • Sains Pertanian
  • Additional Science
  • Additional Mathematics
  • Subjek Sains & Teknikal berkaitan*
(*Geografi/Pengajian Agroteknologi/Pengajian Keusahawanan/Prinsip Perakaunan/Ekonomi Rumahtangga/Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Landskap dan Nurseri/ Tanaman Makanan/ Teknologi Bengkel Mesin/ Kerja Menggegas & Melarik/Lukisan Geometri & Mesin/Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan/ Pengeluaran Tanaman/ Pengeluaran Ternakan/ Hortikultur Hiasan & Landskap/Kejenteraan Ladang/Pengurusan Ladang/Asas Pemprosesan Maklumat/Teknologi Katering/Teknologi Maklumat/Perdagangan/ Ekonomi Asas).

DAN

Mendapat sekurang kurangnya Gred E/8E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM._________________________________________________

STRUKTUR KURIKULUM UNTUK DIPLOMA PERTANIAN
_________________________________________________

Kursus Universiti (17 Kredit)
BBI 2409
English For Academic Purposes
3(3+0)
BBI 2420
Oral Interaction Skills
3(2+1)
PRT 2008
Pertanian dan Manusia
2(2+0)
SKP 2101
Kenegaraan Malaysia
3(3+0)
SKP 2203
Tamadun Islam dan Tamadun Asia
2(2+0)
SKP 2204
Hubungan Etnik
2(2+0)
SSK 1000
Pengenalan Kepada Teknologi Maklumat
2(1+1)Kursus Teras (56 Kredit)
AFS 2001
Program Buku Hijau
2(0+2)
AHP 2307
Pengeluaran dan Pemprosesan Hasil Ternakan
3(2+1)
CAG 1001
Amalan Perladangan Tanaman Tahunan
1(0+1)
CAG 1002
Amalan Perladangan Tanaman Saka
1(0+1)
CAG 1003
Amalan Perladangan Kelapa Sawit
1(0+1)
CAG 1010
Sains Tanaman Asas
3(2+1)
CAG 2011
Pengeluaran Tanaman Industri
3(2+1)
CAG 2012
Pengeluaran Tanaman Makanan
3(2+1)
CES 2241
Pengembangan Pertanian
3(2+1)
CET 2304
Keusahawanan Agroteknologi
3(1+2)
CET 2305
Projek Keusahawantani
2(0+2)
CFM 2201
Pengurusan Ladang
3(2+1)
CFM 2402
Keselamatan dalam Pengurusan Operasi Perladangan
2(1+1)
CHS 2501
Tanaman Hiasan dan Landskap Hortikultur
3(2+1)
CIT 2901
Latihan Industri
12(0+12)
CPP 1601
Pengenalan kepada Perosak Tanaman
3(2+1)
CPP 2602
Amalan Pengurusan Perosak Tanaman
3(2+1)
CSS 1701
Sains Tanah Pengenalan
3(2+1)
FMA 2006
Teknologi Akuakultur
3(2+1)Kursus Sokongan (28 Kredit)
CES 2201
Prinsip Komunikasi dalam Pertanian
2(1+1)
CSS 2702
Pengurusan Tanah
2(1+1)
EAB 2602
Jentera Pertanian, Penjenteraan dan Pengautomatan
3(2+1)
SAB 1101
Pengenalan kepada Ekonomi Pertanian
2(2+0)
SAC 1201
Prinsip Perakaunan
3(2+1)
SFB 2101
Biologi Pertanian
3(2+1)
SFC 2200
Kimia Pengenalan
3(2+1)
SFC 2202
Kimia Pertanian
3(2+1)
SFM 1002
Matematik II
3(3+0)
SFP 1001
Fizik Pengenalan
3(2+1)

Kursus Kokurikulum (2 Kredit)
Kokurikulum Berkredit
Kokurikulum Berkredit
1(0+1)
1(0+1)


_________________________________________________

PELUANG KERJAYA
_________________________________________________

Peluang pekerjaan graduan Diploma Pertanian merangkumi kerjaya di agensi
pengembangan pertanian (Jabatan Pertanian, RISDA dll), pembangunan
tanah pertanian (FELDA, FELCRA dll), agensi penyelidikan (MARDI, FRIM,
LGM dll), pembangunan bandar dan wilayah (UDA, KEJORA, PERDA dll), institusi pengajian, perunding dan kontraktor landskap, pembekal bahan pertanian,
syarikat kimia pertanian, institusi kewangan dan graduan juga berkemampuan
untuk menjadi usahawan persendirian.

1 comment: